Класическа музика

Класическа музика

Понятието „Класическа музика“ е широк спектър на музиката, създавана според традициите и обичаите на европейското изкуство, църковната и концертна музика.

Терминът „класическа музика“ се появява още в началото на 19 век. За първи път английският израз за класическа музика (classical music) се среща в оксфордския речник от 1836 г. В музикалната история под класическа музика се е разбирал най-често периода от Карл Филип Емануел Бах до Бетховен (1730 – 1820) или по-точно музиката от времето на класицизма.

Днес под класическа музика се разбира всичко, което е създадено в традициите на класическите изпълнения, и което коренно се противопоставя на популярната музика.

Остави коментар